איך לנהל תכנון ובקרה על המנהלים שלך

המנהל העסוק מחפש דרך לניהול העובדים שתהיה אפקטיבית, תצליח לעקוב אחרי רשימת המטלות של כל אחד, לזהות את סדרי העדיפות ובסיכומו של השבוע את מידת ההתאמה שבין התכנון לביצוע.

הטבלה המצורפת מציאה פורמט לביצוע, ע"פ הכללים הבאים:
A - המטלה 
B – ההישג השבועי המתוכנן להשגה
C – אומדן השעות השבועיות המתוכנן למטלה
D – איך יתחלקו סה"כ השעות המתוכננות בין ימות השבוע.
E – בסיכומו של השבוע, כמה שעות בוצעו בפועל בכל יום לטובת המטלה.
F – פער השעות הכולל בין התכנון לביצוע.     

 

 

מ............ עד...........

של........................

פגישות/משימות

 

 

 

אומדן שעות נטו

תכנון בצוע שעות

 

 

 

 

 

 

 

מטלה

הישג מתוכנן

א

ב

ג

ד

ה

הפרש תכנון בצוע

1

 B

 C

תכנון

 D

 D

 D

 D

 D

 F

 

 

ביצוע

 E

 E

 E

 E

 E

2

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

3

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

4

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

5

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

6

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

7

 

 

 

תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע

 

 

 

 

 

 

סה"כ שעות בשבוע

 

               
                     
 

הערה: סה"כ השעות המתוכננות בשבוע עבודה, לרבות פגישות קבועות מראש, אסור שיעלה על 60 אחוז מהזמן.

       

 

 

 

אתם כאן: דף הבית ארגז כלים איך לנהל תכנון ובקרה על המנהלים שלך