מיהו המנהל האותנטי

סביבת עולם העבודה בשנים האחרונות מאופיינת בגורמי לחץ ייחודיים, דינאמיות, אתגר וניסיון מתמיד ליצור יתרון תחרותי. סביבה כזו מביאה ארגונים להכרה כי הם זקוקים למנהלים אותנטיים. השאלון המצורף אמור לתת בידי המנהל כלי ראשוני לבירור מידת האותנטיות של עצמו.

מנהיגות אותנטית – למה הכוונה?

אנשים אותנטיים הם כאלה המבקשים הגשמה עצמית ובעלי הלימה לטבע הבסיסי שלהם, היודעים לראות את עצמם ואת חייהם בבירור ובמדויק. כיוון שאינם מונעים אלא מהציפיות שלהם מעצמם, הם בעלי יכולת לבצע החלטות אישיות יותר, המתאימות לקולם הפנימי והאישי.

 

מיהו המנהל האותנטי?
בספרות מוכרים מספר מאפיינים של המנהיג האותנטי: נאמנות לעצמם, הנעה ממניעים פנימיים יותר מאשר ממניעים חיצוניים, פעולה מתוך נקודת מבט אישית-ייחודית מבוססת על ערכיהם האישיים.

את הכפיפים של המנהל האותנטי מאפיינת הליכה אחריו מסיבות אותנטיות וקיום של מערכת יחסים אותנטית עימו.

השאלות המצורפות נועדו לתת בידי המנהל כלי לחשיבה ובירור עם עצמו של מידת האותנטיות שלו. עם זאת, חשוב לציין כי רק כפיפים שחוו את המנהל האותנטי יכולים לתארו ככזה, למנהל עצמו קשה יהיה להעיד באופן מלא על מידת האותנטיות שלו.

 

1. מה עשיתי לאחרונה כדי לקנות לעצמי "שם טוב"?

2. על מי הייתי אמור לעשות רושם טוב? האם הצלחתי?

3. איזה אירוע זכור לי בוא העדפתי לשקול את דברי במקום לומר את כל מה שיש לי?

4. מה היה קורה אילו אמרתי את הדברים? מה הרווחתי בכך שלא אמרתי?

5. עד כמה מפריע לי כאשר אני דואג להיות נחמד?
6. מי עשויה להיות הסביבה שמולה עלי "להיות נחמד"?
7. על מה אני מוותר לעשות בגלל ש"לא נעים"..
8. על מה אני מוותר לעשות בגלל ש"לא נעים", ולאחר שהבנתי את הסיבה, אני בכל זאת עושה...
9. מה אני נמנע מלעשות בגלל הדאגה של "מה יחשבו עלי"?
10. אילו ידעו עלי "הכל", מה הדבר הכי גרוע שהיו יכולים לחשוב עלי?
11. עם מי בעבודה אני צריך להגיד רק דברים "נכונים"? מדוע דווקא איתו?
12. עד כמה זה התאים לי? על מה ויתרתי כדי לעשות את זה?
13. איזו שטות הכי גדולה עשיתי פעם בחיי? מה היתה התגובה? עד כמה, אם בכלל, היא היתה תגובה קשה?

14. אילו רציתי לשנות משהו בנושא האותנטיות שלי, במה הייתי בוחר להתחיל?

אתם כאן: דף הבית ארגז כלים מיהו המנהל האותנטי